Live In America: EB-5 Immigrant Investor Program Visa Assistance
EB5 Program: Live In America

נצלו את ההזדמנות

ממשו את החלום

האמריקאי שלכם

EB-5 תוכנית הגירה באמצעות השקעה

Live In America Financial Services LLC (Live In America EB-5) מנגישה השקעות מתאימות ואיכותיות של EB-5 למהגרים המעוניינים לנצל הזדמנויות לשגשוג ולהצלחה, הקיימות בארצות הברית בלבד

ייעוץ חינם

חרות

ההטבות של ויזת EB-5

החופש לחיות לעבוד ולהחזיק בבעלותך בכל מקום בארה"ב

חינוך

רשום את עצמך או את ילדיך בבתי הספר ובאוניברסיטאות הטובות ביותר ברחבי המדינה

הזדמנות

זכה בגישה להזדמנויות הזמינות רק לתושבי קבע של ארה"ב עבור בן/ת הזוג שלך, ילדיך מתחת לגיל 21 שאינם נשואים ועבור עצמך

למידע נוסף

מחויבים לעזור לך לממש את חלומותיך

Live In America EB-5 מציעה לך פרויקטים המתאימים לתכנית EB-5 מותאמי לצרכי ההגירה וההשקעות שלך. צוות המומחים שלנו כבר עזר למעל 1,000 משקיעים זרים בדרכם להשגת גרין קארד ותושבות קבע בארה"ב

למידע נוסף

EB5 Program: Live In America

Capitalize on
Opportunity; Realize
Your American Dream

EB-5 תוכנית הגירה
באמצעות השקעה

נצלו את ההזדמנותממשו
את החלום האמריקאי שלכם

Live In America Financial Services LLC (Live In America EB-5)
מנגישה השקעות מתאימות ואיכותיות של EB-5
למהגרים המעוניינים לנצל הזדמנויות לשגשוג ולהצלחה,
הקיימות בארצות הברית בלבד

ייעוץ חינם

חרות

ההטבות של ויזת EB-5

החופש לחיות לעבוד ולהחזיק נכס
בבעלותך בכל מקום בארה"ב

חינוך

רשום את עצמך או את ילדיך בבתי הספר
ובאוניברסיטאות הטובות ביותר ברחבי המדינה

הזדמנות

זכה בגישה להזדמנויות הזמינות רק לתושבי
קבע של ארה"ב עבור בן/ת הזוג שלך,
ילדיך מתחת לגיל 21 שאינם נשואים ועבור עצמך

למידע נוסף

מחויבים לעזור לך
לממש את חלומותיך

Live In America EB-5 מציעה לך פרויקטים המתאימים לתכנית EB-5 מותאמי לצרכי ההגירה וההשקעות שלך. צוות המומחים שלנו כבר עזר למעל 1,000 משקיעים זרים בדרכם להשגת גרין קארד ותושבות קבע בארה"ב.

למידע נוסף