Tapestry Collection by Hilton - LCP Group

Tapestry Collection Hotel, Melbourne, Florida

  • שוק דינמי: מלבורן, פלורידה היא שוק כלכלי משגשג המותאם באופן אידיאלי להקמת מלון חדש שיסתייע ממגוון יצרני ביקוש, כולל גורמים מובילים בתחומי התעופה, הטכנולוגיה והביטחון.
  • בשיתוף רשת הילטון: הצלחת הפרויקט תסתייע בזכות המותג הילטון וכן ביתרונות הנובעים ממערכת ההזמנות של הילטון.
  • מלון בוטיק ראשון: מלון הבוטיק הראשון במרכז העיר במלבורן, מחוז ברווארד, פלורידה.
  • מומחיות ב-EB-5‏: ‏LCP, באמצעות חברות הבת שלה, גייסה מעל 500 מיליון דולר בהשקעות הון של EB-5 לפיתוח מספר פרויקטים בפרופיל גבוה בתחום הנדל"ן ברחבי ארצות הברית.
  • מומחיות בתחום המלונאות: LCP באמצעות חברת הבת שלה, LCP Investors LLC, מפקחת על למעלה מ -250 מיליון דולר בהשקעות בתחום האירוח בארה"ב עבור משקיעים מוסדיים, ומחזיקה ב -25% ממניות הבעלות ב- Crescent Hotels & Resorts, LLC, חברה ארצית לניהול מלונות.
  • הכפל את ההשקעה שלך: הזדמנות להשקעה בתשואה גבוהה. החזר הון עצמי משוער של כ – 15% שיעור תשואה פנימי למשקיעים על פני תקופת ההשקעה, עם תשואה שנתית ממוצעת של 7%, בהתבסס על סקר היתכנות שהוכן על ידי HVS, חברת ייעוץ מובילה בתחום המלונאות, ומכירה בשיעור היוון של 8.5%.

למידע נוסף על מלבורן, פלורידה ונקודות החוזק הרבות של העיר.

* כל ההדמיות מייצגות את כוונות התכנון בלבד, והן כפופות לשינוי.