One Wall Street - LCP Group

אחד וול סטריט, ניו יורק, ניו יורק

בניין המשרדים לשעבר בן 102,193 מ"ר מוסב למבנה לשימוש משולב המכיל דירות למכירה ושטחי מסחר.

  • הבניין הוכר כאתר שימור היסטורי של העיר ניו יורק והוא בעל מיקום ומותג בעלי שם בינלאומי.
  • קבלן הפיתוח של הפרויקט, Macklowe Properties, בנתה / פיתחה מחדש מעל 1.2 מיליון מ"ר של נדל"ן ביותר מ -70 פרויקטים בניו יורק במהלך 50 השנים האחרונות.
  • Whole Foods Market הובטח כדייר עוגן וחתם על חוזה חכירה לכ – 4100 מ"ר.
  • הבנייה החלה בנובמבר 2015 ומתקדמת בהתאם.
  • USCISאישרה את בקשת ה-I-924 (exemplar petition ) עבור פרויקט One Wall Street באוגוסט 2017. כתוצאה מהאישור, USCIS תיעתר לכל טופס I-526 שיוגש על ידי משקיע בודד המשויך לפרויקט .
  • רבים ממשקיעי EB – 5 ב- One Wall Street קיבלו את אישורי בקשות ה-I-526.
  • נוצרו מקומות עבודה – סך כל מקומות העבודה שנוצרו נכון ל-31 בדצמבר 2017 עומד על כ- 1,579.