45 Broad Street - LCP Group

45 Broad Street, ניו יורק, ניו יורק

  • פיתוח הפרויקט נעשה כבניין לשימוש מעורב Class A, בעל שני מרכיבים עיקריים: מבנה מגורים יוקרתי ושטחי משרדים. עם השלמתו, הבניין צפוי להיות מבנה המגורים הגבוה ביותר במנהטן תחתית.
  • מיקום הפרויקט מספק (א( גישה נוחה לקווי תחבורה עיקריים (ב) מיקום מוביל במרכז המסמל את השווקים הפיננסיים בארה"ב (ג) שילוב בשכונה מתחדשת הכוללת משאבי חינוך ובידור, ו(ד) נוף של מרכז העיר מנהטן, נהר ההדסון והאיסט ריבר.
  • הפרויקט מפותח על ידי קבוצת נותני חסות מנוסה – Gemdale USA Corporation, חברת בת אמריקאית של Gemdale Corporation, אחד ממפתחי הנדל"ן הגדולים בסין; Madison Equities אשר נוסדה באמצע שנות ה -60, כאחת מחברות הפיתוח המובילות במנהטן, מוכרת מאד ביכולותיה להצגת פתרונות יצירתיים לפיתוח נדל"ן מורכב, כמו גם במחויבותה לחדשנות באדריכלות, בעיצוב פנים ובטכניקות בנייה; Pizzarotti SA, חברת הבנייה הכללית שנוסדה בשנת 1994, נמצאת בשליטה מלאה של Pizzarotti & C. SpA, אשר פועלת בתחום מזה 100 שנים.
  • הבנייה החלה ונמצאת בשלבים מתקדמים.
  • Barnhart Economic Services, LLC (“BES”) השתמשה במודל IMPLAN, המאושר על ידי ה- USCIS, לחישוב יצירת מקומות העבודה של הפרויקט. BES מעריכה כי הפרויקט ייצור כ-25 מקומות עבודה לכל משקיע.