EB-5 Process: Steps To Gain US Residency In The EB-5 Investor Program - LCP Group

התהליך להשגת ויזת EB-5

ביצוע השקעה

תהליך בחירת פרויקט EB-5 מתחיל בסקירת פרויקטי EB-5 קיימים של Live In America EB-5 עם אחד מאנשי ההשקעות שלנו.

כל פרויקט של Live In America EB-5 הינו ייחודי. סוג ההשקעה עשוי להיות בצורה של חוב בכיר, חוב בדרגה שנייה, חוב בדרגת ביניים, הון מועדף או הון רגיל, ורמת הסיכון והתשואה הצפויים תשתנה בהתאם לסוג ההשקעה שנבחרה.

מרבית הפרויקטים של EB-5 יחייבו השקעה של 500,000$ לכל משתתף, בעוד חלקם עשויים לדרוש השקעה של 1,000,000$.

מיקום הפרויקט אינו מגביל את הגירת המשקיע לאותו אזור. כמשתתף ב-EB-5 תוכל לחיות בכל מקום בארצות הברית.

לאחר שבחרת פרויקט EB-5, המומחים של Live-In-America EB-5יעבדו אתך כדי להשלים את תהליך ההרשמה וההשקעה. באפשרותנו לסייע באנגלית, בעברית או בשפת האם שלך.

לאחר השלמת מסמכי ההשקעה שלך, הכספים יוחזקו בחשבון נאמנות עד שבקשת ה- I-526 (הבקשה לויזת EB-5) תוגש ל- USCIS ותנאים אחרים הנדרשים במסמכי פרוייקט EB-5 ימולאו.

סקירת הפרויקטים הזמינים של Live In America EB-5

בחר פרויקט EB-5

חתום על הסכם להשקיע בפרויקט EB-5

העבר את הכסף לחשבון הנאמנות של הארגון העסקי החדש

הגש את בקשת ה– I-526 שלך ל-USCIS

תהליך בקשת הויזה

לאחר ביצוע ההשקעה שלך תוכל להגיש בקשה לויזת EB-5. אנשי המקצוע שלנו המתמחים ב-EB-5 נמצאים כאן כדי לתמוך בך לאורך כל תהליך הבקשה. לקבלת גרין קארד באמצעות תוכנית ה-EB-5 עליך:

  1. להגיש בקשת I-526 (בקשה על ידי יזם זר): טופס זה מוכיח ל- USCIS שביצעת השקעה, כיצד ההשקעה שלך צפויה ליצור עשרה מקומות עבודה וכי הכספים שלך מגיעים ממקורות לגיטימיים וחוקיים.
  2. להגיש בקשה לויזת EB-5: לאחר אישור בקשת ה-I-526, אתה זכאי להגיש טופס DS-260, בבקשה לקבל מעמד של תושב קבע על תנאי לתקופה של שנתיים. לאחר הליך עיבוד מסוים, המרכז הלאומי לויזות לארה"ב ישלח את התיק לקונסוליה האמריקאית במדינה בה אתה אזרח להנפקת ויזת ה-EB-5 שלך. במידה והנך מתגורר כבר בארה"ב בחסות ויזה מסוג אחר, תצטרך לשנות את הסטטוס שלך בעזרת טופס I-485.
  3.  קבלת מעמד של תושב קבע על תנאי: עם כניסתך הראשונה לארה"ב באמצעות ויזת ה-EB-5 או בתאריך התוקף של ויזת ה-EB-5 לאחר אישור בקשת ה-I-485, תתחיל לחיות כתושב קבע על תנאי בארה"ב למשך שנתיים לכל היותר, בזמן שההשקעה שלך תיצור או תשמר עשר עבודות במשרה מלאה עבור עובדים אמריקאים מתאימים.
  4. להגיש בקשת I-829: בתוך 90 יום הקודמים ליום השנה השני לקבלת מעמד תושב קבע על תנאי, תצטרך להגיש בקשת I-829 ל-USCIS כדי להוכיח שההשקעה שלך יצרה עשרה מקומות עבודה ואתה זכאי להסיר את התנאים המגבילים את מעמד תושב הקבע שלך. לאחר הגשת בקשת ה-I-829, אתה זכאי לקבל בחזרה את התרומה ההונית שלך, בכפוף לתנאי ההשקעה שלך.
  5.  קבלת מעמד תושב קבע: לאחר אישור בקשת ה-I-829, תוכל לחיות ולעבוד בארה"ב עם מעמד של תושב קבע.